Kristalhelder wordt KristalTalent

Het nieuwe “Triade KristalTalent Fonds” is de opvolger van het “KristalHelder Fonds”. Het nieuwe fonds sluit aan bij de doelstellingen van Stichting KristalHelder om jong talent in de gemeente Den Helder te helpen bij de ontwikkeling van hun creatieve/kunstzinnige talent.

Geschiedenis Stichting KristalHelder

Ter gelegenheid van de opening van het nieuwe kantoor van de firma Swarovski in Den Helder werd in 1991 het initiatief genomen de Stichting Kristalhelder op te richten. De stichting had als doel het door middel van het toekennen van een financiële bijdrage aankomend jeugdig talent in de gemeente Den Helder in staat te stellen zijn/haar mogelijkheden verder te ontwikkelen. Daarnaast heeft zij in de periode 1992 – 2015 de gehandicaptensport financieel gesteund.

Het stichtingskapitaal is tot stand gekomen door giften, donaties en een grote bijdrage van de firma Swarovski. Het kristal in het logo kreeg zo een dubbelle betekenis. Het polijsten van ruw talent en refererend aan de firma Swarovski.

Sinds 1992 is aan 37 jongeren de Jong Talent Prijs toegekend. Ook werd drie keer een aanmoedigingsprijs uitgekeerd. In totaal werd 46.672 euro bijgedragen aan de ontwikkeling van jonge talenten. Het bestuur heeft in de afgelopen dertig jaar op een positieve wijze een bijdrage geleverd aan het stimuleren van jongeren om hun talenten optimaal te benutten.

Nieuw fonds en Talent loket

Hoewel de stichting ermee stopt vonden zij het van groot belang dat het gedachtengoed zou worden doorgezet. De stichting heeft met Triade contact opgenomen om te kijken naar mogelijkheden voor een nieuw op te richten fonds. Triade onderschrijft het belang van talentontwikkeling enorm en heeft direct enthousiast het “Triade KristalTalent fonds” opgericht. Middels een bijdrage van €15000 draagt de opgeheven stichting KristalHelder bij aan dit nieuwe initiatief. Gezien er meerdere talentontwikkelingstrajecten zijn in de regio zal het nieuwe “KristalTalent fonds” ook een adviserende rol verzorgen voor jongeren tot 25 jaar die graag hun creatieve talent verder willen ontwikkelen.

Concreet kunnen talenten, begeleid door een professionele docent, maximaal eenmaal per jaar een aanvraag indienen voor een bijdrage van €500,- tot €750,-; in uitzonderlijke gevallen is een bijdrage van maximaal €2500,- beschikbaar.

Toekenningen van de aanvragen door het fonds zijn ter beoordeling aan de directeur en een discipline coördinator van Triade.

Aanmelden/meer informatie

Aanmelden kan binnenkort via een formulier op deze website. Alvast meer informatie? Dat kan! Neem contact op met directie@triade-denhelder.nl