Agenda

Armazoen: een spraakmakend kunstproject over slavenschip Hof van Zeeland

Van 21 t/m 23 juni vindt in Den Helder en op Texel een bijzonder kunstproject plaats: Armazoen. Basis van het project is een dansfilm die is geïnspireerd op het fragment uit een scheepsjournaal van het slavenschip Hof van Zeeland, vertoond in een zeecontainer. Dit nationale project reist langs diverse locaties aan de Nederlandse kust: Vlissingen, Rotterdam, IJmuiden, Den Helder/Texel en Amsterdam. Daarna zal het de oorspronkelijke driehoeksroute van het slavenschip Hof van Zeeland volgen en afreizen naar Paramaribo en New York.

In het fragment in het scheepsjournaal wordt als bijna nietszeggende aantekening het overboord springen van vijf slaafgemaakte vrouwen beschreven, waarbij één de dood vindt. Deze paar ogenschijnlijk onopvallende zinnen vormen de basis van Kunstproject Armazoen. Het is een ode aan deze vrouwen en de ontelbaren met hen, gesymboliseerd door deze ene vrouw. Het project brengt op een bijzondere en grootschalige manier een verzwegen deel van onze gemeenschappelijke geschiedenis onder de aandacht. De productie van het project is in handen van Boa producties.

Naast de vertoning van de film in Den Helder en op Texel organiseert Triade Den Helder op beide locaties een gevarieerde randprogrammering rondom het thema slavernij:

Filmvertoning
De zeecontainer waarin de film wordt vertoond, staat aan boord van het binnenvaartschip van de Verenigde Maritieme Compagnons. Op vrijdag kan eenieder in Den Helder de film komen bekijken en op zondag op Texel. De film duurt in totaal 18 minuten en start ieder half en heel uur in. De toegang is gratis.
Vrijdag 21 juni tussen 11.30 en 19.00 uur: Museumhaven Den Helder. Ligplaats schip aan de Flaneerkade (tegenover het Reddingmuseum).
Zondag 23 juni tussen 12.00 en 18.00 uur: Haven Oudeschild. Ligplaats schip tegenover winkel ‘Mien Skuurtje’ en café restaurant de Kombuis, Haven 12.

Rede van Texel
De Rede van Texel LIVE ontstond in 2013 ter gelegenheid van de pre-SAIL bij Texel, toen tall ships afmeerden bij de ankerplaats waar ze in de 17e eeuw al voor anker gingen; de Reede van Texel. Jaarlijks wordt een prominente Nederlander uitgenodigd om in het Zeemanskerkje een redevoering te houden naar eigen invulling. Dit jaar neemt historicus Gert Oostindie deze taak op zich met een Rede over kolonisatie en slavernij waar hij meer dan 40 boeken en honderden artikelen over heeft geschreven. 
Vrijdag 21 juni om 15.30 uur, Zeemanskerkje in Oudeschild
Prijs: € 7,50, tickets via www.texel.net/redevantexel

Lezing Reggie Baay
Als we aan de Nederlandse slavernijgeschiedenis denken, komt vaak de slavernij in de ‘West’ (Suriname en de Antillen) naar voren. Maar Nederland heeft ook een lange en omvangrijke geschiedenis van slavernij in de ‘Oost’, vooral in de Indische archipel. Historicus Reggie Baay, gespecialiseerd in de geschiedenis van Nederlands-Indië en de koloniale slavernij, gaat in zijn lezing in op een aantal vragen. Wat hield de slavernij in de Oost in en waarom weten we hier zo weinig van? Zijn er verschillen of overeenkomsten met de slavernij in de West? Waarom is het belangrijk om deze geschiedenis te kennen? En kwam er echt een einde aan de slavernij in Nederlands-Indië in 1860? Een lezing ondersteund met bijzonder beeldmateriaal.
Zaterdag 22 juni om 11.00 uur, Triade, Middenweg 2, Den Helder.
Prijs: Gratis, aanmelden gewenst via info@triade-denhelder.nl

Lezing Alex van Stipriaan
Alex van Stipriaan is emeritus hoogleraar Caribische Geschiedenis en Cultuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij heeft heel veel onderzoek gedaan naar de Atlantische slavernij en de hedendaagse nawerkingen daarvan. In zijn lezing zal Van Stipriaan aan de hand van veel voorbeelden laten zien wat de Atlantische slavernij precies inhield. Dat is belangrijk om te begrijpen wat met Keti Koti nu eigenlijk wordt herdacht en waarom de overheid excuses voor dat verleden heeft gemaakt. Ook komt de vraag aan bod of er nooit verzet is geweest tegen dit systeem en wat de erfenissen en doorwerkingen hiervan in het heden zijn. Ook wordt komt de betrokkenheid van de kop van Noord-Holland en Texel bij het slavernijverleden ter sprake.
Zaterdag 22 juni om 16.00 uur bij Kajuit (watersportvereniging), Haven 24, Oudeschild
Prijs: Gratis, aanmelden gewenst via info@triade-denhelder.nl