Uw privacy
Triade vraagt u bij een inschrijving als cursist om persoonlijke gegevens.
Door het aanleveren van deze gegevens stelt u ons in staat om u zo goed mogelijk van dienst zijn en -op momenten dat dit nodig is- met u in contact te komen.
Natuurlijk moet u de zekerheid hebben dat uw privacy wordt beschermd en dat er met uw gegevens geen dingen gebeuren die u niet wilt.
Daarom hanteren wij dit privacyreglement. Hierin kunt u lezen hoe we met uw gegevens omgaan. U kunt deze regeling vinden bij de receptie van Triade en op onze website www.triade-denhelder.nl, onder de knop INFORMATIE.
Dit privacyreglement is in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 
Wat registreren wij?
We verzamelen de gegevens die nodig zijn om aan de docent de juiste gegevens te kunnen verstrekken zodat we goede afspraken met u kunnen maken over lesorganisatie en -inhoud, en voor een correcte financiële afhandeling. De gegevens die we krijgen worden niet voor andere doeleinden gebruikt.  
 
Wij leggen van u  - en bij kinderen/jongeren óók van ouder(s) of verzorger(s)  -
de onderstaande gegevens vast:
 
  • Naam, adres, woonplaats
  • Telefoonnummer(s) en emailadres
  • Geslacht en burgerlijke staat  
  • Geboortedatum
  • Bankrekeningnummer t.b.v. automatische incasso
  • Afspraken tussen u en de docent over lesorganisatie en -inhoud.
  • Om korting op het lesgeld te verkrijgen is volgens ons cursusreglement voor de vaststelling van het bruto-jaarinkomen een jaaropgave of een accountantsverklaring noodzakelijk. Deze gegevens worden ingezien door de administrateur en niet door ons behouden of geregistreerd. 
 
De inkomenstariefgroep wordt door de administrateur vastgesteld op grond van deze inzage.
 
We registreren dus alléén gegevens, die door uzelf worden verstrekt. Deze gegevens vallen onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens en zo worden ze ook  behandeld,  met inachtneming van alles wat in deze wet wordt bepaald t.a.v. beveiliging van de gegevens.
 
Foto en film
Voor onze publiciteit (website, facebook, brochures, posters, krantenartikelen, advertenties) maken wij graag gebruik van beeldmateriaal van cursisten. Bij inschrijving vragen wij u te verklaren wel of niet in te stemmen met het gebruik van uw beeldmateriaal voor deze doeleinden.
 
Hoe worden gegevens bewaard?
Uw gegevens worden deels op schrift bewaard en deels in onze geautomati-seerde cursisten- en financiële administratie. Wanneer u dit wilt, laten wij u zien wat we over u hebben geregistreerd. Onze registratie is nooit strijdig met de wet, de openbare orde of goede zeden. Mochten er verkeerde gegevens in het geautomatiseerde systeem staan, dan heeft u er altijd recht op dat die worden aangepast.
 
Geheimhouding
Alles wordt door ons vertrouwelijk en onder geheimhouding behandeld.
We verstrekken geen informatie over u aan derden (anderen buiten onze eigen organisatie) en uitsluitend functionele informatie aan medewerkers van Triade.
Indien u vraagt om ondersteuning in de kosten van het cursusgeld vanuit het Jeugd Onderwijs Cultuurfonds Den Helder (JOC), worden aan het JOC naam, woonplaats, geboortedatum  en evt. een toelichting op de aanvrage verstrekt.
 
Verwijderen van gegevens
Wanneer u niet langer bij ons les heeft, wordt uw dossier gesloten. Dit dossier blijft maximaal 5 jaar bewaard. Die periode hebben we nodig voor onze administratie, bijvoorbeeld voor boekhoudkundige controles. Uiteraard kan uw dossier al die tijd alleen door bevoegde mensen worden ingezien.
 
Vastgesteld  en gepubliceerd onder de naam PRIVACYREGLEMENT CURSISTEN
te  Den Helder op  1 juni 2016
P.J.M. Sanders directeur

Nieuwsbrief

Agenda

woensdag 21 november
15.00-17.00 uur
woensdag 28 november
14.30-16.30
Triade - Hotel Den Helder
AGENDA OVERZICHT »

Facebook